Barna vi møter i barneverntjenesten trenger forskjellige typer tiltak.  Ofte trenger vi å engasjere personer i barnets nettverk eller ellers i befolkningen, slik at de kan være med å hjelpe barnet, bli en del av familiens nettverk, og enkelte ganger, bli et nytt hjem for barnet.

Det viktigste er at man er en pålitelig voksen som har evne til å ta vare på et barn, og gi barnet utviklingsmuligheter, og i tillegg samarbeide med både foreldre og med barneverntjenesten.

Så lenge man ønsker å hjelpe et barn er det flere muligheter, og det beste er å starte med en samtale med barneverntjenesten. Da kan vi få gitt god informasjon, samtidig som vi får vite hva du har å bidra med, og hva som motiverer deg eller din familie til å hjelpe et barn.

Som oppdragstager får man også dekt utgifter, og man får en godtgjøring for tiden man bruker i oppdraget.