Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning. Det er ikke krav til noe høyt aktivitetsnivå, men vanlige familieaktiviteter. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Barneverntjenesten i Bodø følger KS sine satser for besøkshjem. Disse finner du på KS.no

Det lages en tiltaksplan for barnet hvor det står noe om antall dager og hvordan de er tenkt brukt