Skjema for bekymringsmelding

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du observasjoner eller informasjon som gjør at du er bekymret for at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Barneverntjenesten kan kontaktes på dagtid på tlf: 75 55 55 40 og hele døgnet på tlf: 99 54 15 00

Er det alvorlig nok til å melde fra om?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er vanlig å frykte at man kanskje overreagerer eller overtolker signaler. Mange lurer på om dette ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødvendige problemer.

Det er barnevernets oppgave å gjennomføre undersøkelser i saken. Det er altså en bekymring som skal meldes, man trenger ikke å ha bevis og det skal ikke gjøres egne undersøkelser. Dersom man er usikker på om man bør melde en sak, kan man drøfte den (om ønskelig uten å nevne sitt eget eller noen andres navn) med barnevernet på telefon.

Privatpersoner kan i utgangspunktet melde anonymt til barneverntjenesten. Barneverntjenesten kan imidlertid ikke garantere anonymiteten i hele saksforløpet. Nærmere informasjon om dette kan fås i kontakt med barnevernet.