Barnevernvakta kontaktes når akutt fare for et barn, på grunn av manglende omsorg, vold eller overgrep. Familien eller barnet selv kan også ta kontakt i slike situasjoner.

Barnevernvakta har alltid konsulenter som er parat til å rykke ut og hjelpe. Når det er aktuelt har vi også et tett samarbeide med politi og helsevesen.

Barnevernvakta i Bodø har ansvar for Bodø, Steigen Værøy, Røst, Gildeskål, Hamarøy og Rødøy.

Om du er bekymret, uten at situasjonen for barnet er akutt, kan du også sende en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Bruk skjema nedenfor. 

Skjema for melding til barneverntjenesten *

* Skjema for melding fra offentlig ansatt *

Informasjon til deg som er bekymret for et barn