Skolen ligger i flotte omgivelser på Grønnåsen, en bydel ca. 4 km øst for Bodø sentrum. Hovedbygg stod ferdig i 1997, men har i etterkant blitt bygget på i vest (paviljong – avd. rød).

Grønnåsen er et populært boområde for barnefamilier. Tett bebyggelse med trygge nabolag, kort vei til skole og barnehage, og nærhet til Bodømarka er viktige momenter for trivsel.

Skolen har tradisjon på å være tilgjengelig for nærmiljøets aktiviteter ved eks. bursdagsfeiringer i regi av foreldre, trening og andre aktiviteter i regi av lag og foreninger. Skolen er og med i det nasjonale «Trivselsprogrammet».

Skolen bruker iPad i undervisningen, hvor hver elev har tilgang på sin iPad. Det jobbes med inkluderende barnehage- og skole og fagfornyelsen.

Skolen har rundt 380 elever fordelt på 1.–7. trinn.