Bodø kommune er eier av gatelysnettet i kommunen, og er godkjenningsinstans for nyanlegg. Bodø kommunes retningslinjer for gatelys (PDF, 872KB) oppdateres jevnlig.

Etter avtale er Frost Kraftentreprenør ansvarlig for drift og vedlikehold av gatlysnettene i kommunen.

Meld feil på gatelysnettet her.