Ved tilstrekkelig antall deltagere arrangerer frisklivssentralen snus- og røykesluttkurs kurs årlig. Ta kontakt med oss om du ønsker å delta på kurs eller individuell veiledning.

Her finner du et kompendium/ hefte som kan være til hjelp i din prosess til å bli snus-/ røykfri. 

Kompendie tobakksfri