Vi tilbyr snus- og røykesluttkurs samt individuell veiledning, ta gjerne kontakt for interesse og spørsmål angående oppstart av neste kurs. Den eneste forutsetning for å delta på kurset er at du har et snev av lyst til å stumpe røyken eller kaste snusen. 

Med strukturert veiledning og medikamentell støtte mangedobles sjansen for å lykkes med snus-/røykeslutt. Den som deltar på et snus- og røykesluttkurs får i tillegg oppleve motiverende gjenkjennelse, gruppestøtte og fellesskap.

 

slutta