Vanlige søvnvansker kan være å ikke få sove om kvelden, våkne for tidlig om morgenen, sove urolig eller oppleve mange oppvåkninger i løpet av natten.

Kurset er undervisningsbasert med frivillig egenaktivitet i og mellom samlingene. "Sov godt" er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Folkehelseinstituttet.

De fleste som får behandling for søvnproblemer mottar medikamenter til tross for at kognitiv atferdsterapi har vist seg å være langt mer effektiv, både med hensyn til kort- og langtidseffekt. Man kan oppnå betydelig forbedring av søvnen med relativt enkle grep. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.
 

Tema som blir tatt opp:

  • Søvn og søvnvansker
  • Avslapningsteknikker
  • Gode råd for bedre søvn
  • Søvndagbok
  • Uhensiktsmessige tanker

Ved kursets start og slutt vil det blir gjennomført en kartlegging av søvn og søvnvaner. 

PRAKTISK INFORMASJON

Kurssted: Speiderveien 4, 3. etg.

Pris:  Kr. 300,- inkl. kursmateriell.

Arrangeres vår/høst. Nærmere annonsering kommer i forkant av nytt kurs.

Varighet: 4 samlinger à 2 timer. Det er viktig å delta på alle gangene for best effekt.

Neste kurs starter i september 2021

  • Kursdatoer: 2., 9.,16. og 23. 
  • Tid: kl.13.00-15.00.

Meld deg på her.