<iframe src="https://bkmob.sharepoint.com/sites/T_Rehabiliteringstjenesten/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={f24253ba-9d1b-4b21-b1f7-da53b0ee3744}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333" width="476px" height="288px" frameborder="0">Dette er et innebygd <a target="_blank" href="https://office.com">Microsoft Office</a>-dokument. Leveres av <a target="_blank" href="https://office.com/webapps">Office</a>.</iframe>