Veronica Jacobsen - deltaker FrisklivsreseptVeronica Jacobsen, 40 år

Ansatt i 100% stilling på Nordlandssykehuset HF.

50 % stilling som faglig ansvarlig for helsefaglærlingene i NLSH og 50 % leder i regionalt fagnettverk i Helse Nord.

Beskriv din livsstil før din resept i Frisklivssentralen

Har alltid vært ei jente med mange baller i luften. Bestandig elsket å jobbe, samt bidra til at andre har det bra. Har aldri vært flink til å sette meg selv først, prioritere mitt liv og mine behov.

I 2018 fikk jeg diagnosen, dyp depresjon. Jeg hadde over lang tid gitt av meg selv både på privaten og på jobb. Jeg har alltid gått inn i ting med full kraft og styrke. Min arbeidssituasjon og belastning hadde da over lang tid vært krevende og jeg hadde jobbet langt over full stilling i flere år, for å nå mål som jeg selv hadde satt meg.

I tillegg hadde min familie i 2017 flere tilfeller av alvorlig sykdom og død i nær relasjon. Dette resulterte i at jeg heller ikke på fritiden fikk hentet meg inn. Alt toppet seg da min bror tok livet av seg på slutten av 2017.

Hvordan kom du i kontakt med Frisklivssentralen?

En kollega av meg tipset meg om Frisklivssentralen da jeg ble syk. Det var da snakk om Depresjonsmestringskurset (KID). Dette meldte jeg meg på og fullførte.

Etter dette kurset, trengte jeg ett puff videre, for å komme i gang med trening. Så jeg kontaktet kursleder av KID kurset for å få mer informasjon om Frisklivrespeten.

I tillegg har jeg en kollega som allerede hadde fått dette tilbudet og var godt i gang. Hun skrøt mye av opplegget. Så det bidro til at jeg forstod at dette var en unik mulighet til å komme i gang med trening.

Hvordan har din tid i Frisklivssentralen påvirket dine levevaner? 

Jeg er mye mer bevist mine egne valg og handlinger i forhold til gode valg til meg selv. Setter av tid til egentid, slik at treningen blir gjennomført.

I tillegg er både fysisk og psykisk form i stor bedring etter at jeg startet med Frisklivssentralen. Tidligere var det tungt å gå opp ei trapp, det var slitsomt å komme seg ut av sengen og det var motløst å tenke at jeg skulle bestige en fjelltopp.

Nå gir det meg energi. Og jeg velger bevist en bedre hverdagsaktivitet F.eks: tar trappen istedenfor heis. Parkerer ikke ved inngangen av butikken, men heller litt lengre unna.

Hva har vært viktig for deg i din endringsprosess?

Det har helt klart vært viktig å være en del av ei gruppe, samt det å forplikte seg til dette. Da blir det gjennomført.

Hvis jeg skulle ha klart å motivere meg selv til å starte med trening, samt fortsette alene, så tror jeg ikke at jeg hadde kommet i gang.

Veien videre for deg nå?

Jeg skal fortsette treningen igjennom året med Frisklivssentralen. Å forhåpentligvis får jeg fortsette etter endt opplegg i den andre gruppen (Friskliv 2).

Jeg ønsker å bli i bedre form, samt ta tilbake kontrollen på hverdagene mine og min helse.

Sette meg konkrete mål, å jobbe målbevisst fremover.

Jeg er akkurat begynt å jobbe i 100 % stilling igjen etter ett tungt år med sykdom, der jeg har jobbet redusert. Så det blir viktig for meg å regulere arbeidsmengde og skape muligheter for å hente seg inn igjen i travle perioder.

Jeg har en fantastisk leder, som virkelig ser meg som person og som legger til rette på jobb for at jeg skal kunne fullføre denne Frisklivresepten.

Det er også viktig for meg videre å bidra til at andre mennesker rundt meg får vite om denne unike muligheten som jeg har fått igjennom frisklivssentralen.