Hvert år legges det til noen nye topper, og så er det noen gjengangere, den mest krevende turen er Lurfjelltind.Her har vi fellestur hvert år i august, dette vil vi informere om på forhånd. 

Det er digital registrering på postene gjennom Telltur, her registrerer du deg også for å være med på Fjelltrimmen.

De vil også være mulig å registrere manuelt om man ikke har appen på sin mobil. Ta kontakt med Sølvi Estensen for dette alternativet. 

 

Årets turer er:

* Lurfjelltind (Svartvatnsætra)           1284m

* Branden (Kvikstadheia)                   449m   

* Høgheia (Enge)                  

* Firholmtinden

* Blånakken (Misvær)                         622m                                    

* Gardsvatn( Moan,Breivik)                108m

* Mangvassfjell                          

* Blånakktjønna

* Stornupen                           

* St. Olav