Hvert år legges det til noen  nye topper, kombinert med noen gjengangere. Lurfjelltind er den mest krevende turen, hit arrangeres det fellestur hvert år i august. Det vil komme informasjon om på forhånd. 

Det er digital registrering på postene gjennom Telltur, her registrerer du deg også for å være med på Fjelltrimmen. Det vil også være mulig å registrere manuelt om man ikke har appen på sin mobil. Ta kontakt med Sølvi Estensen for dette alternativet. 

 

Årets turer:

* Lurfjelltind (Svartvatnsætra)      

* Branden (Kvikstadheia)                   

* Høgheia (Enge)                  

* Firholmtinden

* Blånakken (Misvær)                                                            

* Gardsvatn (Moan,Breivik)              

* Mangvassfjell                          

* Blånakktjønna

* Stornupen                           

* St. Olav