Frisklivssentralen i Bodø er en av mange hundre frisklivssentraler i Norge. Vi er helsepersonell og tverrfaglig sammensatt. Tjenesten er organisert under helse og omsorg. 

Frisklivssentralen består av ergoterapeut, ernæringsfaglig veileder, fysioterapeut, treningsveileder og vernepleier.

Vi har god veilederkompetanse blant annet innen motiverende intervju og kompetanse på levevaneområdene; ernæring, fysisk aktivitet, søvn, alkohol, snus/røykeslutt.