Bodø kommune deltar hvert år i den nasjonale kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" (egenberedskapsuka) i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).