Hva

Teknisk avdeling skal reparere kollapset avløpsledning i Forsveien og legger om traseen til offentlig veigrunn. Dette for å unngå forurensning i området.

Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 100 m.

I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang.

Prosjektet går i deler av Forsvein og krysser Hunstadringen.

Hvor

Galnåsmyra

Hvorfor

Ledningen er av svært dårlig forfatning og det er fare for at avløpsledningen skal kollapse. Ny trase legges i kommunal veigrunn, for å unngå inngrep på privat grunn.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune, Vann og Avløp, Plan og prosjekt

Prosjekterende: Cowi AS

Entreprenør: Bodø kommune Anlegg

Når

Byggetid: Sommer 2022- høst 2022.

Ferdigstilt vår 2023

Kostnad

Avsatt i budsjett 6 millioner