Hva

Det etableres ny hovedvannledning langs den gamle RV 17 mellom Godøynes (Sjøhaugen) og Øyjord. Ledningen som legges er en 225 mm Pe-ledning. På strekningen fra Sjøhaugen og de første 300 m legges ny overføringsledning for avløp. Dette er et ledd i oppryddingen av avløpet på Godøynes.

Hvor

Vannledningen legges mellom Sjøhaugen på Godøynes og fram til Øyjord. Vannledningen er ført fram til nedre del av Øyjord og utførelsen er klargjort for videre sjøledning mot Nordgårdåsen.

Hvorfor

Byggingen av ny vannledning er en del av sammenkoblingen mellom Heggmoen vannverk og Saltstraumen vannverk.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
Prosjekterende: Cowi AS
Entreprenør: AF VEINOR-WOLDEN MASKIN ANS

Når

Byggetid: Høst 2018 – Juli 2019

Ferdigstilt 2020

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 16 mill.