Bakgrunn for prosjektet
Det er i dag to skoler på Tverlandet – Løding Skole for 1 - 4 trinn og Tverlandet skole for 5 - 10 trinn. Det har vært gjennomført en prosess for å få samlet skolene til en skole.

Dagens skolebygg på Tverlandet er fra 1978.

Skolen er bygget i henhold til kravene i teknisk forskrift (TEK 10) som var gjeldende da den ble prosjektert.

Nye Tverlandet skole vil gi Bodø kommune en skole som oppfyller kravene til:              

  •  funksjonalitet
  • omfang
  • kvalitet

Den nye skolen skal ha en normal og tilstrekkelig funksjonell standard. Det er en treparallell, 1-10 skole, dimensjonert for 750 elever. Skolen skal også fungere som et nærmiljøsenter for Tverlandet. Spesielt fokus for denne skolen har vært sang og musikk, og utarbeidelse av et inkluderende uteareal.

Totalkostnad: 359,3 millioner kroner
Areal: ca. 9400  m² som inkluderer en liten flerbrukshall i bygget
Oppstart: Februar 2015
Ferdigstillelse: August 2019

Kontraktsparter

Forprosjekt og konkurransegrunnlag:
Rambøll Norge AS
Arkitekt: Gnist arkitekter

Totalentreprenør:
Veidekke Norge AS
Arkitekt: Spinn arkitekter