Bystyret har bevilget kr 4 000 000,- til forbedring gangveiforbindelsen langs Tverlandsveien, dette fra krysset ved RV 80 og ned mot Sjøveien. Dette sees i forbindelse med bygging av nye Tverlandet skole, respektive flytting av skolen til veiens nordside, der fortauet har en missing link. Samtidig er overgangen fra sykkelveinettet langs RV 80 ikke ivaretatt, noe som tvinger syklister ut i veibanen på den smaleste og mest trafikkerte biten av Tverlandsveien, som er hoved-sykkelrute til Saltstraumen.

Arbeidet pågår og ferventes ferdigstilt august 2019.