Totalkostnad:  ca. 51 Millioner
 

Areal: ca. 12.000 m².


Ferdigstillelse: av alt arbeid forventes medio juni 2020. Anleggsarbeider forventes ferdigstilt i all hovedsak i løpet av mars 2020 mens resterende arbeid med beplantning, gress, montasje av utstyr osv. utsettes i påvente av varmere og stabilt vær og gjøres i løpet av mai og begynnelsen av juni 2020.

Kontraktsparter er :
•    LINK arkitektur landskap og Multiconsult er kontrahert som arkitekter og tekniske rådgivere og har gjennomført Forprosjekt og Detaljprosjekt og har hatt oppfølging i utførelsesfasen
•    Multiconsult har også bistått med byggeledelse og SHA KU
•    Moldjord Bygg og Anlegg AS har utført grunnarbeider, utskifting av masser, betongarbeider, levering av toalett og stålrigg
•    SE Johansen AS har utført alle overflater i betongstein, gressfelt, beplantning, levering av granitt og teknisk utstyr til vannmiljø, ny flaggstang osv.
•    Elektro Bodø AS har utført elektrotekniske installasjoner, levering av lysmaster og øvrig belysning

Prosjektet er gjennomført som byggherrestyrte entreprise med sidestilte entreprisekontrakter

Kontaktperson: Prosjektleder Utbygging og eiendomsavdeling Knut Svendsen