Aspåsen skole ble bygget i 1966 og var overmoden for rehabilitering. Bystyret vedtok totalrenovering og ombygging for økt kapasitet og nye lokaler til Bodø kulturskole. Aspåsen var Bodø bys gave til seg selv ved 150 års jubileumet i 1966, og har vernestatus. Det er således ikke aktuelt å rive bygget. I dette prosjektet er byggets særegenhet og arkitektur ivaretatt, samtidig som det blir en moderne skole.

Skolebygningen blir oppgradert og utvidet til en 3 parallellskole med 7 trinn, og samlokalisert med Bodø kulturskole.

Totalkostnad: 403 millioner kroner
Areal: ca. 8.000 m2
Oppstart: Juni 2018
Ferdigstillelse: August 2020

Kontraktsparter
Mulighetsstudie og skisseprosjekt: Rambøll
Totalentreprenør: Gunvald Johansen Bygg
Arkitekt: Borealis Arkitekter
Rådgivende ingeniør bygg: Norconsult
Rådgivende ingeniør elektro: Elektro
Rådgivende ingeniør VVS: Rambøll (ventilasjon) og Sweco (sanitær)