Parkeringsanlegget skal ha lass til minimum 345 biler inkl. HC-Plasser fordelt på 2 etasjer.

Totalkostnad: 250 millioner inkludert aktivitetspark
Areal: ca.  10.000 m2 parkering
Oppstart: April 2018
Ferdigstillelse: September 2019

Kontraktsparter
Forprosjekt: Norconsult, Bodø
Totalentreprenør: Gunvald Johansen bygg
Nyggehrreombud: Sweco, Bodø