Totalkostnad: 15 millioner kroner
Areal: ca. 1500 m2
Oppstart: August 2019
Ferdigstillelse: November 2019
Prosjektansvarlig: Øyvind Oskarsen Bodø kommune 

Kontraktsparter

Design & Build konkurranse: Legges på doffin i løpet av Mars 2019
Innledende grunnundersøkelser: Norconsult, Bodø