Totalkostnad: 17 millioner kroner
Areal: ca. 1200 m2
Oppstart: Sommer 2019
Ferdigstillelse: Jul 2019. Grøntareal opparbeides sommer 2020
Prosjektansvarlig: Øyvind Oskarsen Bodø kommune

Totalentrepenør: Veinor AS 

Kontraktsparter

Design & Build konkurranse: Legges på doffin i løpet av Mars 2019
Innledende grunnundersøkelser: Norconsult, Bodø