Totalkostnad: 35 millioner inkludert aktivitetspark
Areal: ca. 5.000 m2 
Oppstart: april 2020
Ferdigstillelse: November 2020
 

Kontraktsparter

Forprosjekt: Norconsult, Bodø

Hovedentreprenør og parkentreprise: Norsk Revegatering

Bygningsmessige arbeider: HENT AS

El-tekniske anlegg - Caverion AS

VVS- teknisk anlegg - Nilsson AS 
Byggeherreombud: Sweco, Bodø

 

Illustrasjoner tilgjengelig til høyre