Hva

Etappe 2 og 3 skal nå planlegges og utføres. Etappe 2 omfatter vannledning fra Øyjord til Ytteråsen, totalt ca.2780 meter, hvorav ca.2600 meter er sjøledning.  

Etappe 3 strekker seg fra landtak på Ytteråsen, langs FV.17 frem til påkobling til eksisterende forsyningsledning ved avkjørsel til Nordgårdåsen basseng.

 

Hvor

Øyjord - Saltstraumen

Hvorfor

Sammenkobling av de 2 vannverkene vil føre til en sikrere vannforsyning fra Heggmoen vannverk til hele Saltstraumenområdet som i dag forsynes fra Åseli.

 

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: COWI

Entreprenør: Etappe 2(sjøledning): Egenregi. Etappe 3: Veinor AS

Når

Oppstart etappe 3 høst 2021. Oppstart etappe 2 sommer 2022.  

Ferdigstilt 2022