Hva

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av nye vann- og avløpsledninger, samt oppgradering av Knaplundsveien fra Hæringveien og ca. 340 meter mot nord. Arbeidenes art og omfang er vannledning, spillvannsledning, pumpeledning spillvann tilrettelagt for tilknytning av nytt fremtidig boligfelt (pumpestasjon inngår ikke i prosjektet) og lokale ledninger i nærheten, samt ny 10 tonns veg inkl. gatelys og trekkerør. Det skal samtidig ryddes opp i VA-situasjonen på nærliggende bebyggelse i vest, langs ny trase/veg. 

Hvor

Knaplundsveien i Saltstraumen

Hvorfor

Bodø kommune tilrettelegger med dette blant annet for nytt boligfelt med økt vannforsyning og mulighet for tilknytning til kommunalt nett.

Hvem

  • Byggherre: Bodø kommune
  • Prosjekterende: Multiconsult 
  • Entreprenør: ikke avklart

Når

  • Oppstart prosjektering: desember 2018
  • Byggestart: antas våren/sommeren 2019
  • Ferdigstilt 2019

Kostnad

Budsjett på totalt kr 6,5 mill.