Hva

Norconsult AS har fått prosjekteringsoppdraget med å se på mulige traseer for å føre frem kommunal vannledning fra Seivåg til Seines og fra Marvoll til Gillesvåg/Koddvåg.

Helårseiendommer som ligger langs ny kommunal vannledning vil bli få krav om tilknytning.

Reguleringsprosess for Vann og avløp er avsluttet og regulering av trase er vedtatt.
 

Hvor

Fra Seivåg til Seines og fra Marvoll til Gillesvåg/Koddvåg

Når

  • Arbeidene skal munne ut i to prosjekter. Seines har oppstart vinteren 2022. Gillesvåg antas å kunne ha oppstart vår 2022 
  • Antatt ferdigstillelse av arbeidene er i 2023