Hva

Utbygningen er en videreføring av en PS-ledning Ø160mm, sp-ledning Ø160mm og vannledning Ø 315mm. I tillegg skal det etableres pumpestasjoner for spillvann. 
Det etableres også en gassrørledning i PE100 med 4 bars trykk i deler av traseen.
 

Hvor

Bodø kommune skal bygge nye vann- og avløpsledninger fra Burøyveien 20 og frem til brua over til Nyholmen.

Hvem

  • Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
  • Prosjekterende: Multiconsult ASA
  • Entreprenør: Reipå Knuseri AS

Når

Prosjektet startet opp våren 2018 og ferdigstilles årskiftet 2018/19.

Ferdigstilt 2019