Hva

Prosjektet dekker områdene Hernesveien mot flyplass, Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten og tilstøtende veier i og rundt

Hvem

Entreprenør: Mesta AS, Byggherre: Bodø kommune

Når

Anleggsstart var i juni 2021 og ferdigstillelse er planlagt høsten 2023.

Byggetid: 2 – 2,5 år.