Hva

Prosjektet dekker områdene Hernesveien mot flyplass, Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten og tilstøtende veier i og rundt

Prosjektet Hernesveien sør går sin gang med uforminsket styrke

Samlet lengde vann og avløpsanlegg som skal saneres er ca. 1540 m. Prosjektet dekker områdene Hernesveien mot flyplass, Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten og tilstøtende veier i og rundt.

Anleggsstart var i juni 2021 og ferdigstillelse er planlagt høsten 2023.

- Prosjektet er nå inne i en fase der vi starter med arbeidene i kryssområdet Hernesveien / H7 /Parkveien, sier Prosjektleder Gaute Wold Arntzen i Bodø kommune.

Her er det et omfattende arbeid med omlegging av VA i kryssområdet og etablere et nytt overløp.

- Prosjektet har satt av tiden mellom 23.03 – 10.07.2023 til dette arbeidet. Det er et omfattende arbeid med nedsetting av et 16 m langt overløp, med diameter på 3 meter i tillegg til innløpskonstruksjon, sier Arntzen videre.

Her er det snakk om store konstruksjoner som skal ned. Dette medfører at området blir stengt over en lengere periode.

Gjenstående arbeid i prosjektet:

  • Storsteinshaugen.
  • Richard Withs vei.
  • Løkkeveien.
  • Alkeveien.
  • I Hernesveien er VA stort sett ferdig, her gjenstår fortau, gatelys, kanstein og asfaltering.
  • Gildeskålveien er VA ferdig sanert rundt Påske.

Her gjenstår veioppbygging og asfaltering.   

Hvem

Entreprenør: Mesta AS, Byggherre: Bodø kommune

Når

Anleggsstart var i juni 2021. Anleggsarbeider ferdigstilles november 2023. 

Arrondering vår 2024.