Prosjektet består av ny vei, VA og føringsveier for elektro opp på Rønvikfjellet. 
Fra Krysset Fjellveien-Slettvollveien og opp til Rønvikfjellet skal dagens vei utbedres og det skal bygges nytt fortau og gatelys. 
Dagens offentlige parkeringsplass oppgraderes og utvides. Prosjektet inkluderer også omlegging av eksisterende offentlig VA der hvor dette finnes samt etablering av avløp i nedre del av traseen. 
Veianlegget går i bratt terreng og bygging av ny vei og infrastruktur i grunnen omfatter både store fyllinger, høye skjæringer og støttemurer. De høyeste fjellskjæringene er opp mot 15 meter og den største muren har en høyde på omtrent 7 meter. 
Prosjektet antas oppstartet våren 2020 og har 18 måneders byggetid.
I store deler av byggetiden vil adkomst mellom Hyttebakken og Rønvikfjellet være stengt for trafikk.

Hva

Ny vei Rønvikfjellet

Hvor

Rønvik

Hvem

Bodø kommune

Entrepenør: Berthelsen & Garpestad

Når

Byggestart våren 2020