Opparbeidinga av plassen baserer seg på den vedtatte reguleringsplanen for Tollbugata 9-13 og er knyttet til oppføring av nytt boligbygg mellom Løvoldgården og turistinformasjonen. Skissene for plassen er utarbeidet i samarbeid mellom utbygger, Norconsult og Bodø kommune. Det er tatt utgangspunkt i at byrommet er bilfritt, funksjonelt og universelt utformet.

Trykk på bildet for å laste ned pdf-filen Den bærende ideen i designforslaget er en båtform som tar utgangspunkt i Hundholmens viktige betydning for bydannelse, og dens sjørelatert historie. Båtformen kan fungere som sittekant, støyskjerm og vegetasjonskasse.  En ny passasje mot Havnepromenaden gjør det mulig å kjenne på nærheten til havet. Eksisterende trær skal bevares, og flere nye trær skal plantes.

Deler av plassen skal opparbeides med vegetasjon, men store deler av plassen er foreslått utformet med fast dekke av både granitt, betong og tre. Både lekefunksjoner og oppholdsarealer inngår i planen.

Dagens drosjebu er i planforslaget erstattet med sykkelparkering under tak, og tekniske installasjoner som en ny nettstasjon nettstasjon og et nedgravd avfallsanlegg.

Send oss gjerne din mening om planen for Hundholmen plass!