• Skolen er 2 parallell skole,  1. til og med 7.klasse.
  • Ny barnehage med 6 avdelinger, og kan romme opptil 180 barn, avhengig av alderssammensetning

Den nye skolen og barnehagen skal ha spesielt fokus på det maritime og havbruk.

Skolen og barnehagen vil ha en del areal som er tenkt inngå i ett nærmiljøsenter, som kan leies ut etter ordinær åpningstid for skole og barnehage.

Det er bl.a musikkrom, liten flerbrukshall (kan deles i 2 haller) med tilhørende garderobeanlegg, møterom, auditorium og kantinekjøkken.

Bygget er i henhold til passivhusstandarden, og innehar elementer av massivtre.

Det er også kommet ekstra bevilgning for å bygge en 9er fotballbane, med tilhørende 60 meters løpebane i området.

Dette jobber vi med å få ferdig til skolestart, men siden dette kom som en endring,  kan det ta noe lengre tid å ferdigstille denne.

Prosjektet er dessverre også rammet av bl.a Covid 19 konsekvenser, slik at ferdigstillelsesdato kan bli endret

Totalkostnad: 483,6 millioner kroner inkl fotballbane, vei, vann og avløp
Areal: ca. 7622 m² bruttoareal
Oppstart: August 2019
Ferdigstillelse: Høsten 2021
Prosjektansvarlig: Sissel Olga Pettersen, Bodø kommune

Kontraktsparter

Forprosjekt: Norconsult

Totalentreprenør: Gunvald Johansen Bygg AS for skole og barnehagen, PK strøm for Vei, vann og avløp

Byggherreombud: Svein Idar Hansen, Sweco Norge AS

SHA koordinator: Rune Larsen, Sweco Norge AS