Hovedfunksjon til høydebassenger, som ofte er utformet som vanntårn, er å lagre nødvendige vannmengder for å utjevne variasjoner i forbruk. Dette gir stabilt trykk til abonnentene, og besparelser med hensyn på dimensjonering av vannbehandlingsanlegg, ledninger og pumpestasjoner. De utgjør dessuten en viktig reserve ved avbrudd og feil ved vannbehandlingsanlegg eller vannkilder.

Ølkrona basseng på Hunstadlia er et av total 11 høydebasseng i Bodø kommune. Det er bygget i 1977, og er dermed blitt 42 år i 2019. Bassenget ligger på cirka 72 meter over havet, og har en totalhøyde av ca. 8,5 meter. Dette er av betydning i forhold til om topp vannspeil er riktig plassert med hensyn til trykk og forventet døgnforbruk. Bassengets diameter er på 20 meter og bassenget rommer ca. 2600 m³ drikkevann. 

Hva

Teknisk avdeling skal rehabilitere Ølkrona vannbasseng. Særlig taket og kledning på bassenget er slitt og skal nå gjennomgå en rehabilitering. Den gamle trekledningen, lecamuren, isolasjonen og taket blir revet og erstattet med nye konstruksjoner. Innvendig blir det utført noen utskiftninger av rørdeler og ventiler.

I ventilkammeret, der tømming og fylling av bassenget reguleres, blir det etablert ny ventilasjon, og oppjustering av det elektriske anlegget.

Hvor

Høglia på Mørkved.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
Prosjekterende: Cowi AS
Entreprenør: Fauskebygg AS
 

Når

Byggetid: 2019 – 2019

Ferdigstilt 2019

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 7 mill.