Hva

Teknisk avdeling skal etablere nytt renseanlegg for avløp i Mørkvedbukta. Eksisterende renseanlegg for avløp skal fjernes. Det nye anlegget blir etablert nedenfor dette, nærmere sjøen.

Hvor

Mørkvedbukta

Hvorfor

Eksisterende renseanlegg er dårlig og står i veien for den nye skolen som skal bygges i Mørkvedbukta.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt
Prosjekterende: Multiconsult Norge AS
Entreprenør: Ikke bestemt

Når

Byggetid: vinter 2021 –  sommer 2022

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 49,7 mill.