Hva

Teknisk avdeling skal etablere nytt renseanlegg for avløp i Mørkvedbukta. Eksisterende renseanlegg for avløp skal fjernes. Det nye anlegget blir etablert nedenfor dette, nærmere sjøen. Tursti ned til havet vil i hovedsak være stengt. Ferdsel utenfor og langsetter gjerde er ulendt og anbefales ikke. Det anbefales og finne andre veier ned til havet.

Hvor

Mørkvedbukta

Hvorfor

Eksisterende renseanlegg er dårlig og står i veien for den nye skolen som skal bygges i Mørkvedbukta.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt
Prosjekterende: Multiconsult Norge AS
Entreprenør: LAFOPA AS

Når

Byggetid: vinter 2021 –  sommer 2022

Ferdigstilt 2023

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr.59,7 mill.