Hva

Den ene fløyen av skolen skal påbygges. 

Denne løsningen vurderes som en god løsning for både barnehagen og skolen.

Påbygget vil også få universell utforming samt være ihht. klima og energiplan som spesifiserer at nye bygg skal være passivhus. Påbygget blir således i passivhusstandard.

Påbygget vil gi ett ekstra areal på: 175 m2 

Hvor

Misvær

Hvem

Kontraktspartner: Rognan Byggsenter AS


Forprosjekt: Norconsult


Totalentreprenør: Rognan Byggsenter AS


Byggherreombud: Bodø kommune FDVU / Sweco som koordinator i byggefase (KU/HMS)

Når

Oppstart: Januar 2020


Ferdigstillelse: planlagt til november 2020 

Kostnad

Totalkostnad totalentreprise: 5,5 millioner inkl. mva.