De nye ledningene vil krysse Junkerveien og parkeringsplassen ved Maskinisten. Arbeidet vil innebære graving, masseutskifting og noe sprengningsarbeid. Derfor vil det i perioder bli en del redusert fremkommelighet til enkelte boliger og på Maskinisten parkeringsplass.

Ved krysning av Junkerveien vil denne bli stengt en kort periode. Det vil bli skiltet omkjøringsvei.

Vi ber om hensyn til at det pågår arbeid på parkeringsplassen. Dette vil medføre at det er færre parkeringsplasser disponibel for turgåere.   

Når

Arbeidet er påbegynt den 11. juni 2019 og vil ha en varighet frem til november/desember 2019. Overflatearbeidene vil bli ferdigstilt våren/ sommeren 2020

Ferdigstilt 2020