Hva

Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med nytt prosessanlegg og ny prosesstyring.

Vannforsyning vil bli opprettholdt til abbonenter

 

Hvor

Marvoll, Saltstraumen

Hvorfor

Anlegget er gammelt og trenger oppgradering.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune, Vann og avløp, Plan og prosjekt

Prosjekterende: Norconsult AS

Entreprenør: Inrigo AS

Når

Byggetid:  august – oktober 2022.

Ferdigstilt høst 2022

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 5 mill