Hva

Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med nytt prosessanlegg og ny prosesstyring.

Vannforsyning vil bli opprettholdt til abbonenter

Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med nytt prosessanlegg og ny prosesstyring.

Vannforsyning vil bli opprettholdt til abbonenter

Hvor

Marvoll, Saltstraumen

Hvorfor

Anlegget er gammelt og trenger oppgradering.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune, Vann og avløp, Plan og prosjekt

Prosjekterende: Norconsult AS

Entreprenør: Inrigo AS

Når

Byggetid: 22. august – 7 oktober 2022.

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 5 mill