Hva

Påbygg til dagens badeanlegg på ca 4.255 m2 BTA med nytt 8-baners konkurransebasseng.

Inkludert ny inngang, garderobeanlegg, tribuner, lager for nye vannaktiviteter mm. Inkludert omfattende energisparetiltak også i eksisterende badeanlegg slik at hele det nye anlegget ikke skal bruke mer energi enn dagens badeanlegg gjør alene.

Ved konkurranser og større arrangementer kan anleggene brukes som en enhet, og på denne måten ha større kapasitet enn et frittstående 25-meters basseng.

Nye vannbehandlingsanlegg mm. plasseres også i eksisterende tekniske kjeller, og driftes mer effektivt som en enhet. Det er stort fokus på å holde driftskostnaden så lav som mulig.

Hvor

Bodø Spektrum Plassmyra.

Hvorfor

Det har i mange år vært et stort behov for et trenings- og konkurransebasseng i Bodø.

I Bystyrets møte 25.10.2018 fikk Bodø Spektrum i oppgave å starte arbeidet med prosjektering av 25-meters konkurransebasseng.

Hvem

Byggherre: Bodø Spektrum, som er heleid av Bodø kommune.

Prosjekterende: OPV Consulting og Terje Grønmo Arkitekter

Entreprenører: Gjennomføres som byggherrestyrte sidestilte utførelsesentrepriser.

Samspillsentreprise for vannbehandling, stålbasseng, vannsklier mm.: BWT Birger Christensen

Samspillsentreprise automasjon: GK

Bygningsmessige arbeider: Gunvald Johansen Bygg

Rørleggerarbeider: Haneseth VVS

Ventilasjonstekniske arbeider: GK

Elektrotekniske arbeider: Haneseth

Når

Byggetid: sommer 2021 til høst 2023

Kostnad

Ramme vedtatt i Bystyret 17.06.2021: kr 363 MNOK inkludert MVA.