Hva

Under stengingen av pumpeledning i forbindelse med reparasjon av ledningen i Sjøgata, gjør vi samtidig et arbeide med å sette ned en kum på ledningen ved pumpestasjonen i Klinkerveien.

Området ligger lavt, og kummen havner under flomålet, slik at vi setter ned en tett PE-kum.

Pumpeledning fra pumpestasjonen skal flyttes fra 600 mm ledning i Jernbaneveien, og over til

nevnte 500 mm pumpeledning

Hvor

Klinkerveien, ved Bopro.

Hvorfor

Dagens løsning fører avløpsvannet fra pumpestasjonen til 600 mm ledning i Jernbaneveien.

Ledningen som går fra kum ved pumpestasjonen og til denne ledninger har store setninger, og fungerer ikke slik den skal, det blir stående vann i den. Ledningen i Jernbaneveien er også stadig tilnærmet full.

 

Situasjonen med setninger i ledningen må utbedres, og av flere grunner benytter vi muligheten til å etablere en god løsning i området, som har flere positive effekter:

Pumpeledningen fra Vestre havn til Kvalvika er lang, med få kummer. Kummen vi setter

ned legger til rette for spyling av ledningen

Vi flytter noe mengde bort fra ledning i Jernbaneveien, og avlaster denne.

Gravearbeidet blir langt mindre omfattende enn om vi skulle renovert ledningen som

brukes i dag.

Kummen legger til rette for påkobling fra industri i området.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Drift og vedlikehold

Prosjekterende: Bodø kommune Plan og prosjekt

Entreprenør: Altstad maskin

Når

Byggetid oktober 2023.

Arbeidet er planlagt utført i uke 44-46

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 2 million