Hva

Gamle Soløyvannsvei skal etableres som gang og sykkelvei fra barnehage til gammel jernbanekulvert. Det skal etableres en ny snuhammer i Stasbakkveien og adkomst til Soløyvannsvveien 99 fra denne. Gammel Soløyvannsvei fra kryss og parkering ved barnehage skal tilbakeføres i henhold til gjeldende bebyggelsesplan og 2 tomter frigjøres. Solhøgda borettslag får tilbake arealet som har vært benyttet til vei.

Hvor

Jensvoll

Hvorfor

Bodø kommune tilbakefører arealene i henhold til gjeldende regulering og bebyggelsesplan.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
Prosjekterende: Bodø kommune Plan og utbygging
Entreprenør: J. Ersvik graving og transport AS

Når

Byggetid: Sommer 2019 – høst 2019

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 1,7 mill