Hva

Det har oppstått feil/ driftsproblemer på avløpsledningen i Ole Tobias Olsens vei 20 - 22. Dette medfører at ledningsanlegget må repareres/skiftes ut i deler av Ole Tobias Olsens vei for å unngå både driftsproblemer og forurensning i område. Vannledning kan byttes ved behov.

Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 10 m

Prosjektet går i deler av Ole Tobias Olsens vei

Hvor

Hvorfor

Det har oppstått feil/ driftsproblemer på avløpsledningen i Ole Tobias Olsens vei 20 - 22. Dette medfører at ledningsanlegget må repareres/skiftes ut i deler av Ole Tobias Olsens vei for å unngå både driftsproblemer og forurensning i område. Vannledning kan byttes ved behov.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Bobo kommune

Entreprenør: Pedersen og Hansen Bodø AS

Når

Byggetid: oktober 2022 - november 2022

Ferdigstilt vår 2023

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 200 000kr