Hva

Teknisk avdeling skal etablere ny vannforsyning i Breivik i Salten. Det er boret etter vann og dette vannet har blitt testet fra vår 2018 frem til vår 2019. Prosjektering av ny vannledning med trykkøkningstasjon, basseng og renseutstyr. Det ses også på muligheten og knytte til seg privat vannverk, Furuholt VV. Byggestart mars/ april 2020

Hvor

Furuholten i Breivik

Hvorfor

Eksisterende vannforsyning er for dårlig med hensyn på vannkvalitet.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
Prosjekterende: COWI AS
Entreprenør: Ikke bestemt

Når

Byggetid: Vår 2020 – sommer 2021

Ferdigstilt høst 2021

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 20 mill.