Hva

Dagens busstopp oppfyller ikke krav til universell utforming og skal oppgraderes. 

Hvor

Bodøsjøveien ved Blokkan.

Hvorfor

For å legge til rette for alle brukere av kollektiv, med et universelt utformet busstopp.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune, Plan og utbygging
Prosjekterende: Cowi as
Entreprenør: Mesta as

Når

Byggetid: Høst 2019