Hva

Teknisk avdeling skal rydde opp i avløpsforholdene i området med målsetting å få alle eiendommene tilknyttet offentlig avløpsnett. Det skal etableres en kommunal pumpestasjon nede i gangveien mellom Gammelveien 28 og 30, og nye kommunale avløpsledninger derfra og opp til Gammelveien. Boligene i nærheten skal tilkobles det kommunale avløpsnettet.

Gangvei/sti ned mot gangbrua (som krysser over osen mot Fenes) vil bli oppgradert og det vil etableres gatelys her.

Hvor

Bertnes ved Gammelveien

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i opprydding av avløpsnettet på Bertnes.

 

Det kommunale avløpsnettet skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Avløp fra boliger som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal også separeres.

 

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging

Prosjekterende: Cowi

Entreprenør: Bodø kommune

Når

Byggetid: oktober 2019- høst 2020

Ferdigstilt 2020

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 2,5 mill