Bakgrunn for prosjektet
Det er i dag to skoler på Tverlandet – Løding Skole for 1 - 4 trinn og Tverlandet skole for 5 - 10 trinn. Det har vært gjennomført en prosess for å få samlet skolene til en skole.

Dagens skolebygg på Tverlandet er fra 1978.

Skolen er bygget ihht. TEK 10 som var gjeldende forskrifter da den ble prosjektert.

Nye Tverlandet skole vil gi Bodø kommune en skole som oppfyller kravene til:              

  •  funksjonalitet
  • omfang
  • kvalitet

Den nye skolen skal ha en normal og tilstrekkelig funksjonell standard.

Totalkostnad: 359,3 millioner kroner
Areal: ca. 9400  m² som inkluderer en liten flerbrukshall i bygget
Oppstart: Februar 2015
Ferdigstillelse: August 2019
Prosjektansvarlig: Sissel Olga Pettersen Bodø kommune

Kontraktsparter

Forprosjekt og konkurransegrunnlag:
Rambøll Norge AS
Arkitekt: Gnist arkitekter

Totalentreprenør:
Veidekke Norge AS
Arkitekt: Spinn arkitekter