Planleggingen av den fremtidige bydelen på Hernes fortsetter, og det jobbes med å lage planer for de første byområdene, Hernesmyra og Ytterhernes. Målet er å være klar til å bygge de første boligene og etablere de første arbeidsplassene når ny lufthavn står ferdig og åpner i 2029. 

- Vi fokuserer nå på den første fasen i utbyggingen, mellom dagens terminalbygg og den nye lufthavna, sier Kristoffer Seivåg entusiastisk, prosjektleder for planlegging av ny bydel Hernes. 

Dette er et område på rundt 1000 mål hvor det skal bygges nye nabolag med boliger til alle, nye arbeidsplasser og industrier, og grøntområder. Bodø kommune har engasjert et tverrfaglig team ledet av Henning Larsen arkitekter til å bidra med idéer og forslag til hvordan de første utbyggingsområdene kan bli. Nå er oppdraget kommet midtveis, og 13. mars inviterer kommunen til folkemøte for å presentere foreløpige skissene. 

Folkemøtet finner sted i Folkeforum på rådhuset, og starter klokka 18:00.

 - Byområdene på Hernes er noe Bodø-samfunnet skal utvikle sammen, og derfor er det viktig at kommunen, innbyggere og næringsliv kommer med innspill og tilbakemeldinger til arkitektene. Møt opp og få med deg de ferskeste skissene. Vi trenger dine tilbakemeldinger!, oppfordrer Seivåg. 

Endelig leveranse skal oversendes kommunen i mai. Hensikten med oppdraget er at skissene skal være grunnlag for arealplanene for de første delområdene Hernesmyra og Ytterhernes.