For å bedre sykkelopplæringen har Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tatt initiativ til bygging av tre sykkelgårder på følgende steder: Brønnøysund, Mosjøen og Bodø.

I sykkelgården er det mulig å trene på både grunnleggende (tekniske) og trafikale ferdigheter.

Sykkelgården har sykler av forskjellig størrelse til gratis utlån til besøkende skoleklasser.

Bruk av sykkelgårdene er gratis og et tilbud til samtlige grunnskoler i fylket. Skolene kan henvende seg til postbratten@bodo.kommune.no for booking av sykkelgården på dagtid og i ukedagene.

Sykkelgården kan brukes fritt av alle på ettermiddagene og i helgene.

Flyer Sykkelgården (PDF, 250KB)

Tips til bruk av sykkelgården fra Trygg Trafikk

Trafikkregler for syklister, (hefte fra Syklistene landsforening)

Bildet viser sykkelbanen på Bratten, med opptegnet rute.