Bildet viser oversikt over parkeringsplasser på Bratten aktivitetspark.