Mot havet har vi etablert et park- / fritidsanlegg bestående av stier og gangveier med belysning, benker, bord, beplantning, diverse aktivitets-installasjoner.

Her er det også anlagt en treningspark med Bodøs beste utsikt. Noen apparater kan benyttes av de i rullestol.

Stiene rundt i parken er lagt til rette for barnevogner, rullestolbrukere, rullatorer og lignende.  

RC-bilbane

RC-bilbane er en av de egenorganiserte aktivitetstilbud vi har på Bratten. Den sto ferdig i 2009 og er universelt uformet. 

Banen er åpen for alle hele døgnet.

Bildet viser en bilbane og tilhørende verksted.