MIND-senteret er et trafikksikkerhetssenter i Bodø. Hovedmålgruppen er ungdom, fortrinnsvis de mellom 16 – 19 år gamle.

 

Ungdom er den mest risiko- og ulykkesutsatte gruppen i trafikken, de er derfor en viktig målgruppe for MIND-senteret. Med en litt annerledes og forskningsbasert tilnærming til forebygging og opplæring ønsker vi å utruste ungdommene med en god forståelse for risiko, konsekvenser og evnen til adferdsregulering.

 

Gjennom ulike programmer får ungdommene delta aktivt og delaktig i sin egen læring. Målet med programmene er bevisstgjøring av holdninger, tanker og adferd knyttet til trafikksikkerhet. Programmene handler ikke bare om trafikksikkerhet, men har en overføringsverdi til å ta gode valg ellers i livet.  Siden oppstart har flere tusen ungdommer vært gjennom våre programmer.

 

MIND-senteret samarbeider også med flere instanser hvor vi lager ulike programmer rettet mot andre målgrupper.

MIND-senteret er initiert av Nordland fylkeskommune og eies av Bodø kommune.