"MIND- senteret" er først og fremst navnet på det nye bygget og innholdet der, men også en samlebetegnelse på det trafikksikkerhetsarbeidet som skjer og skal skje i Bratten.

Vi ønsker å utvikle oss og henge i takt med endringene i samfunnet. 

Navnet MIND kommer fra engelsk og beskriver den grunnleggende tanken.

Vårt arbeid er å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger.

Primærmålgruppa vår er elever i videregående skole, dette fordi denne aldersgruppa er mest utsatt for ulykker.